Què és la Tecnologia?

Segurament ja has sentit a parlar de la Tecnologia o has estudiat a l’escola alguna cosa relacionada amb ella. Coneixes les paraules màquina, energia, rendiment, electricitat, dibuix tècnic, robot,…? Doncs totes elles estan relacionades amb la Tecnologia.

En aquesta unitat didàctica estudiarem veurem què és la Tecnologia i quins coneixements cal seber per poder treballar amb ella, quines realcions té amb la ciència i quin és el mètode que tot Tècnic (aquell que crea objectes tecnològics) ha de seguir el procés tecnològic.

Aquest és un tema fonamental en l’assignatura de Tecnologia, doncs, d’una banda, descriu com es porta a terme la creació d’un producte a partir d’una necessitat o problema i, per altra, estableix un mètode de treball, anomenat mètode de projectes, que utilitzarem per realitzar un Projecte de Tecnologia.

S’ha usat algun material de la web de pcastela : http://www.pcastela.es/exelearnig/segundo/proceso/index.html